บริการ Marketing Strategy วางกลยุทธ์ด้านการตลาด
อย่างครบวงจรจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ|

Marketing consult image

การตลาด เป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ เราจึงให้บริการ Marketing Strategy หรือการวางกลยุทธ์ด้านการตลาดแบบครบวงจร

หากธุรกิจของคุณกำลังประสบปัญหาด้านการตลาด ให้บริการของเราเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เพราะการตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องทำ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามต้องการ ดังนั้น จึงต้องทำหลายอย่าง เช่น การวางแผนและการวางกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่จะทำให้รู้ว่าธุรกิจต้องดำเนินไปอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว หรือการวางตำแหน่งทางการตลาด ว่าองค์กรของเรานั้นอยู่ในจุดไหนของตลาด แต่บางครั้ง การทำการตลาดก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ทำได้ การวางแผนธุรกิจในระดับองค์กร ต้องใช้สกิลการตลาดระดับสูง เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้จ่ายเงินในการสรรหาพนักงาน High-Level เป็นจำนวนมาก แต่จะดีกว่าไหม ถ้าคุณสามารถประหยัดงบประมาณได้ แต่ยังคงได้ผลงานที่มีคุณภาพ สิ่งนี้ คือสิ่งที่บริการการวางกลยุทธ์ด้านการตลาดแบบครบวงจร

“ให้คำปรึกษาด้านการตลาดและวางแผนการตลาดครบวงจร เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”

การตลาดครบวงจรถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่หลายธุรกิจต้องการไม่ว่าจะเป็นการตลาดหน้าร้านหรือการตลาดออนไลน์ เพราะในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันที่สูงมากโดยเฉพาะกับการตลาดออนไลน์ พอหลายธุรกิจมีปัญหาด้านการตลาดสิ่งที่จะตามมาคือบริการการวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้ธุรกิจไปให้ถึงเป้าหมาย โดยการตลาดครบวงจรนั้น มาพร้อมการให้บริการด้านการวางแผนและวางกลยุทธ์การตลาด โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญการตลาด 360° ที่ออกแบบบริการให้สามารถตอบโจทย์การทำการตลาดสำหรับธุรกิจทุกประเภท และปรับแต่งทุกคำแนะนำทางด้านการตลาดอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจคุณ (Personalized Marketing Consultant Service) เพื่อให้บริการของ TOTAL EXPERIENCE SOLUTION เป็นโซลูชันทางการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ทำไมธุรกิจต้องวางกลยุทธ์ด้านการ
ตลาด แบบครบวงจร

เพราะการตลาด ไม่ใช่แค่การทำอะไรก็ได้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่จะต้องมีการวางแผนการตลาด เพื่อกำหนดขั้นตอน และวิธีการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยการมีแผนมารองรับนั้น จะช่วยให้เรารู้ว่า เมื่อทำขั้นตอนแรกแล้วประสบความสำเร็จ หลังจากนั้น จะต้องทำอะไรเป็นลำดับถัดไป หรือหากแผนที่เราทำ ไม่ประสบความสำเร็จ เรามีแผนสำรองอย่างไรบ้าง และถ้าแผนสำรองประสบความสำเร็จ จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นต่อ และจะต้องทำอะไรต่อไปบ้าง การวางแผน จะช่วยให้เราสามารถตอบคำถามได้ว่า การทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จนั้น เรามีขั้นตอนและการเตรียมตัวอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมาย

Marketing consult image

ประโยชน์ของการใช้บริการ Marketing Strategy

Check icon

ช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้ โดยสามารถกำหนดเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจนและกำหนดแนวทางในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาจตั้งเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย เพิ่มจำนวนลูกค้า หรือสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ กลยุทธ์ด้านการตลาดจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างครบวงจร

Check icon

ช่วยให้ธุรกิจสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางกลยุทธ์ด้านการตลาดจะช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และกำหนดแนวทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาจใช้สื่อการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และใช้ข้อความและเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

Check icon

ช่วยให้ธุรกิจนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง และกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาจใช้การวิจัยตลาดเพื่อสำรวจความต้องการของลูกค้า แล้วนำมาวางกลยุทธ์ด้านการตลาด

Check icon

ช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว ตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาจใช้การบริการลูกค้าที่ดี และใช้โปรโมชั่นและกิจกรรมการตลาดเพื่อตอบแทนลูกค้า

บริการด้านการตลาดของ TOTAL EXPERIENCE SOLUTION

Marketing Strategy

Planning

การวางแผนการตลาดด้วย
กลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจ

Go to Market

Strategy

การวางกลยุทธ์ให้ธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่
และสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

Target Customer

Strategy

การวางกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
สำหรับธุรกิจ ด้วยผลลัพธ์จาก
การวิจัยทางการตลาด

Inbound Marketing

Strategy

การวางกลยุทธ์ด้านการตลาด
โดยการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจด้วย
คอนเทนต์หลากประเภท

Outbound

Marketing Strategy

การวางกลยุทธ์ด้านการตลาดโดยการ
สื่อสารออกไปเป็นวงกว้างผ่านโฆษณา
หรือสื่อประชาสัมพันธ์

Market Positioning

Strategy

การวางกลยุทธ์ด้านการวางตำแหน่งทาง
การตลาดของธุรกิจ เพื่อให้รู้จุดยืนและวิธี
การพัฒนาธุรกิจให้ไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

Market

Research

รับทำวิจัยการตลาด เพราะการค้นหา
ตลาดช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
พัฒนา หาทางออกด้านการตลาดใน
อนาคต

ทำไมถึงต้องใช้บริการด้านการตลาด

เราพัฒนาบริการด้านการตลาดของเรา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างครบวงจร นอกจากนั้น ทีมการตลาดของเรา ยังมีความเชี่ยวชาญในการตลาดแบบ 360 องศา ที่จะช่วยให้เราสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจและเป้าหมายได้มากที่สุด รวมไปถึง ทีมงานของเรา มี Service mind พร้อมรับฟังความเห็นจากลูกค้าทุกท่าน หลังจากนั้น ปรับแต่งคำแนะนำของเราไปตามความเห็นของลูกค้า และออกแบบให้กลายเป็น Solution และ Strategy ทางการตลาดที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด

TOTAL EXPERIENCE SOLUTION พร้อมช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวผ่านปัญหาด้านการตลาด ด้วยการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดที่ครบวงจร ให้คุณสามารถปรึกษาและเริ่มต้นการทำการตลาดในแขนงต่างๆ ทั้งการวางกลยุทธ์, การเข้าสู่ตลาด, การดึงดูดลูกค้า, การสื่อสารมวลชน, การวางตำแหน่งธุรกิจ และการรับทำวิจัยการตลาด นอกจากนั้น ก็ยังพร้อมให้บริการในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย หากสนใจตัวช่วยการวางกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ต้องไม่พลาดบริการของเรา

พื้นที่สำหรับโฆษณา

(ภาพโปรโมชัน สไลด 5-6 ภาพ)